program za frizerski kozmetički salon

SOFTWARE ZA SALONE LJEPOTE | FRIZERSKI | KOZMETIČKI SALON

Beauty je program za vođenje kozmetičkih, frizerskih, pedikerskih, manikerskih i ostalih vrsta salona ljepote te wellness, fitness i slimming centara. Obuhvaća kompletan ciklus u salonu, od nabave, prodaje, detaljne evidencije utroška materijala do knjigovodstvenog dijela. Izrada članskih kartica i automatska evidencija posjeta (očitavanjem članskih kartica). Sadrži: statistike po klijentima, djelatnicima, robi, naručivanje klijenata kroz kalendar, kasa sa evidencijom različitih načina plaćanja, automatsko vođenje skladišta zalihe robe i repromaterijala sa karticama, obračuni, statistike, poslovna izvješća i vođenje knjiga.

ISPROBAJ

* Kontaktirajte nas za lozinku za ulaz.

KALENDAR NARUDŽBI kalendar narudžbi klijenata

KARTOTEKAkartoteka klijenata

NAPLATAnaplatni uređaj u salonu

OBRAČUNobračun u salonu