KontaKt

varaždin softver programi

POSLOVNICA VARAŽDIN

Zrinskih i Frankopana 41, Varaždin

+385(0)42 492 562

+385(0)99 8088009

+385(0)99 5749595

info@mikrostil.hr


POSLOVNICA ŠIBENIK

Put Bioca 2a, Šibenik

+385(0)99 8088009

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Varaždinu

Račun u: Raiffeissen bank Zagreb d.d.

Broj računa: HR1124840081100853054

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Miroslav Mikić

Matični broj: 0744794 OIB: 92537576832