software za financijsko knjigovodstvo obrta i pravnih osoba

SOFTVER ZA FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

Software za financijsko knjigovodstvo poduzeća i obrta, neprofitnih organizacija. Programsko rješenje za vođenje računovodstva poduzeća ili obrta. Namijenjen je tvrtkama ili obrtima svih vrsta djelatnosti i knjigovodstvenim servisima. Zamišljen kao samostalan računovodstveni program u koji se sve promjene mogu vršiti ručno ili u kombinaciji sa drugim programima iz naše ponude gdje se možete uključiti automatsko knjiženje svih poslovnih događaja u odgovarajuće knjige. Program sadrži čitav niz računovodstvenih dokumenata od putnih naloga, blagajne, kompenzacija, izvoda, obračuna plaća, preko osnovnih knjiga, ura, ira, glavne knjige i kpi do raznih obračuna, bilanci, evidencija dugovanja i potraživanja. U program su ugrađeni svi potrebni obrasci (joppd, pdv, id, r-s, ip...) koje ispunjavaju automatski ili ručno. Podrška za mrežni rad, e-mail i pristup internetom.

ISPROBAJ

* Kontaktirajte nas za lozinku za ulaz.