program za fitness wellness software

Beauty pro je program za vođenje wellness, fitness i slimming centara. Obuhvaća kompletan ciklus poslovanja, od nabave, prodaje, detaljne evidencije utroška materijala do knjigovodstvenog dijela. Izrada članskih kartica i automatska evidencija posjeta (očitavanjem članskih kartica). Sadrži: statistike po klijentima, djelatnicima, robi, naručivanje klijenata kroz kalendar, kasa sa evidencijom različitih načina plaćanja, automatsko vođenje skladišta zalihe robe i repromaterijala sa karticama, obračuni, statistike, poslovna izvješća i vođenje knjiga.

ISPROBAJ

* Kontaktirajte nas za lozinku za ulaz.